Cwestiynau Cyffredin

Beth yw eich prisiau?

Gall ein prisiau newid yn dibynnu ar ddeunyddiau crai a ffactorau eraill y farchnad. Byddwn yn anfon rhestr brisiau wedi'i diweddaru atoch ar ôl i'ch cwmni gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth.

Oes gennych chi isafswm maint archeb?

Na. P'un a ydych chi'n archebu cynhyrchion ar wahân neu'n setiau llawn, mae'r cyfan yn fodlon ar yr amodau archebu.

A allwch chi gyflenwi'r ddogfennaeth berthnasol?

Ydw. Gallwn ddarparu'r mwyafrif o ddogfennau gan gynnwys dogfennau cysylltiedig a dogfennau allforio eraill lle bo angen.

Beth yw'r amser arweiniol ar gyfartaledd?

Yr amser arweiniol ar gyfartaledd yw 60 diwrnod ar ôl derbyn y blaenswm. Daw'r amseroedd arwain yn effeithiol pan: (1) rydym wedi derbyn eich blaenswm. (2) mae gennym eich cadarnhad terfynol ar gyfer eich cynhyrchion. Os na fydd ein hamseroedd arweiniol yn gweithio gyda'ch dyddiad cau, ewch dros eich gofynion gyda'ch gwerthiant. Ym mhob achos byddwn yn ceisio diwallu eich anghenion. Gan amlaf, gallwn wneud hynny.

Pa fathau o ddulliau talu ydych chi'n eu derbyn?

Gallwch wneud y taliad i'n cyfrif banc.
30% T / T ymlaen llaw, Balans OA yn Daladwy Cyn Cludo.

Beth yw gwarant y cynnyrch?

Rydym yn gwarantu ein deunyddiau a'n crefftwaith. Mewn gwarant ai peidio, rydym yn datrys materion cwsmeriaid fel y genhadaeth graidd ac yn addo bodloni'r holl gwsmeriaid.

A ydych yn gwarantu y darperir cynhyrchion yn ddiogel?

Ydym, rydym bob amser yn defnyddio deunydd pacio allforio o ansawdd uchel.

Beth am y ffioedd cludo?

Yn gyffredinol, rydym yn darparu pris FOB Qingdao Port. Os dewiswch gludiant arall, cysylltwch â ni.