Y cynhyrchion sy'n gwasanaethu anghenion iechyd y boblogaeth. Yn ôl WHO, dylai'r cynhyrchion hyn fod ar gael “bob amser, mewn symiau digonol, yn y ffurflenni dos priodol, gydag ansawdd sicr a gwybodaeth ddigonol, ac am bris y gall yr unigolyn a'r gymuned ei fforddio”.

Cynhyrchu Hydrogen

 • Ammonia Decomposition to Hydrogen

  Dadelfennu Amonia i Hydrogen

  Dadelfennu Amonia

  Mae cynhyrchu hydrogen dadelfennu amonia yn cymryd amonia hylif fel deunydd crai. Ar ôl anweddu, ceir y nwy cymysg sy'n cynnwys 75% hydrogen a 25% nitrogen trwy wresogi a dadelfennu â catalydd. Trwy'r arsugniad swing pwysau, gellir cynhyrchu'r hydrogen â phurdeb 99.999% ymhellach.

 • Methanol Decomposition to Hydrogen

  Dadelfennu Methanol i Hydrogen

  Dadelfennu Methanol

  O dan dymheredd a gwasgedd penodol, mae methanol a stêm yn cael adwaith cracio methanol ac adwaith trosi carbon monocsid i gynhyrchu hydrogen a charbon deuocsid gyda'r catalydd. Mae hon yn system adweithio catalytig nwy-solid aml-gydran ac aml-adwaith, ac mae'r hafaliad cemegol fel a ganlyn:

  CH3OH → CO + 2H2 (1)

  H2O + CO → CO2 + H2 (2)

  CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 (3)

  Mae hydrogen a charbon deuocsid a gynhyrchir trwy ddiwygio adwaith yn cael eu gwahanu gan arsugniad swing pwysau (PSA) i gael hydrogen purdeb uchel.