Y cynhyrchion sy'n gwasanaethu anghenion iechyd y boblogaeth. Yn ôl WHO, dylai'r cynhyrchion hyn fod ar gael “bob amser, mewn symiau digonol, yn y ffurflenni dos priodol, gydag ansawdd sicr a gwybodaeth ddigonol, ac am bris y gall yr unigolyn a'r gymuned ei fforddio”.

Puro Nitrogen

 • Carbon Carried Purification to Nitrogen

  Puro Carbon wedi'i Gludo i Nitrogen

  Egwyddor Puro a Gludir â Charbon

  Gellir defnyddio puro a gludir gan garbon ar gyfer prosesau sy'n sensitif i hydrogen neu sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffynhonnell nwy hydrogen. Mae nitrogen amrwd yn adweithio â gormod o garbon ar dymheredd uchel i gynhyrchu CO2. Gellir cael nitrogen purdeb uchel ar ôl pasio trwy'r twr arsugniad cyfansoddion ocsigen decarburized.

 • Hydrogenation Purification to Nitrogen

  Puro Hydrogeniad i Nitrogen

  Egwyddor Puro Hydrogeniad

  Bydd y nitrogen amrwd yn cael ei gynhyrchu trwy PSA neu wahanu pilenni, a'i gymysgu â swm bach o hydrogen. Mae ocsigen gweddilliol yn adweithio â hydrogen i gynhyrchu anwedd dŵr mewn adweithydd wedi'i lenwi â catalydd palladium metel, ac felly, mae'r rhan fwyaf o'r anwedd dŵr yn cael ei gyddwyso trwy'r ôl-oerach, ac mae'r dŵr cyddwys yn cael ei dynnu trwy'r gwahanydd dŵr effeithlonrwydd uchel. Ar ôl dadhydradu dwfn a thynnu llwch yn y sychwr, ceir y nitrogen purdeb uchel o'r diwedd.

  Gyda llaw, Gall y sychwr arsugniad wneud pwynt gwlith nwy cynnyrch yn is - 70 ℃. Mae purdeb nwy cynnyrch yn cael ei fonitro'n barhaus ar-lein gan ddadansoddwr.