Y cynhyrchion sy'n gwasanaethu anghenion iechyd y boblogaeth. Yn ôl WHO, dylai'r cynhyrchion hyn fod ar gael “bob amser, mewn symiau digonol, yn y ffurflenni dos priodol, gydag ansawdd sicr a gwybodaeth ddigonol, ac am bris y gall yr unigolyn a'r gymuned ei fforddio”.

Generadur Ocsigen VPSA

  • VPSA Oxygen Generator

    Generadur Ocsigen VPSA

    Generadur Ocsigen VPSA

    Defnyddir Generadur Ocsigen VPSA yn bennaf wrth gynhyrchu ocsigen, ac mae'n cynnwys chwythwr, pwmp gwactod, peiriant oeri, system arsugniad, tanc byffer ocsigen a system reoli. Mae'n cyfeirio at arsugniad detholus nitrogen, carbon deuocsid, dŵr ac amhureddau eraill o'r awyr gyda moleciwlau arbennig VPSA, ac mae'r ridyll moleciwlaidd yn cael ei anobeithio i gael ocsigen purdeb uchel yn gylchol o dan wactod.